Friday, January 25, 2013

Metropolitan Stefan's Letter - Catholic Schools WeekNational Catholic Schools Week

By Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka

                                  

National Catholic Schools Week will be observed from January 27 to February 2nd at

St. Nicholas Ukrainian Catholic School in Minersville, PA, St. Nicholas Ukrainian Catholic School in Passaic, NJ, Assumption of Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic School in Perth Amboy, NJ and St. Basil Academy in Fox Chase, PA. 
 
This year’s theme “Catholic Schools Raise the Standards” celebrates who every person involved in a Catholic School is called to be.  Jesus, the Good Shepherd “came that they might have life and have it to the full” (Jn 10:10).  We are invited to an abundant life in Jesus Christ.  When we fully live and breathe this faith, we live in His abundance.  It cannot help but raise the standard of all of life around us. 

            Our heartfelt gratitude is offered to all who are part of the family of our four schools.  We acknowledge and thank the clergy, religious Sisters, the administrators, teachers, and all of the support staff for their sharing of this giftedness in their skills through their person.  This enables each school to reflect abundant life in Jesus Christ. 

            Special thanks to the parents who seek the best for their children and offer their love and support for the school staff and students.  You do it because of your living out your inspired desire for abundant life.  We admire your tremendous personal and financial sacrifices to ensure a high standard of education and religious formation for your children. 

            Uppermost are our admiration and best wishes for every student in each school family.  The highest ideals of a Catholic school can only encourage each student to strive to be their best in the pursuit of the abundant life offered to all by Our Lord and Savior, Jesus Christ.  We pray for each student as each grows in the skills and understanding of achieving the best in your Catholic School family.  May all grow in closeness with Jesus as we strive to be fully who we are called to be as a faithful student of a valued Ukrainian Catholic school. 

            We are particularly grateful for the meaningful example of excellence each school provides for the Church and for the community of which they are a part.  The striving for high standards in Catholic education positively encourages others to excel in who they are and in how they live within the community.  A Catholic School which raises its standard is fulfilling its mission of inspiring others to excellence, and thereby living the abundant life in Jesus Christ. 

            Especially helpful are the individual organizations and businesses who offer financial help to our Ukrainian Catholic schools.  Donations by persons and groups who desire to support the high standard of education and religious formation in our schools are enablers.  Such valued donors truly breathe Jesus Christ’s call to abundant life.  Can there be a better way to share one’s wealth and blessings than with children growing in knowledge and faith?  Choose to financially help our Ukrainian Catholic schools to fulfill their sacred mission to teach and prepare our children with high standards and ideals. 

            All involved in our Ukrainian Catholic schools will be especially remembered in prayers offered throughout National Catholic Schools Week.  May your hearts be filled with gratitude as you reflect on your achievement at raising the standard of education.  May all of us continue to be inspired to be our best providing the optimum example to those whom we serve and to those among whom we attempt to raise the standard of education. 

            God bless you richly in ways only He can!
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ КАТОЛИЦЬКИХ ШКІЛ

Митрополит–Архиєпископ Стефан Сорока

 

Національний тиждень католицьких шкіл буде відзначатися з 27-го січня по 2-ге лютого в українських католицьких школах  св. Миколая в Майнерсвіл, Пенс., св. Миколая в Пассейку, Н. Дж., Успіння Пресвятої Богородиці в Перт Амбой, Н. Дж., і святого Василія Великого на Факс Чейс, Пенс. 

Цьогорічною темою: «Католицькі школи піднімають стандарти», - наголошується на тому, ким кожна особа, залучена до католицької школи, покликана бути.  Ісус, Добрий Пастир, прийшов, щоб вони мали життя  вдосталь (Йо. 10, 10).  Ми запрошені до повноти життя в Ісусі Христі.  Коли ми вповноті живемо й дихаємо цією вірою, ми перебуваємо в Його повноті.  Це не може не підняти рівень життя всіх довкола нас.  

Сердечно вітаємо всіх, хто є членом родин наших чотирьох шкіл.  Ми висловлюємо щиру вдячність духовенству, богопосвяченим сестрам, адміністраторам і вчителям, всім, хто працює в школах, за те, що вони щедро діляться своїми талантами і знаннями зі школярами.  Це дозволяє кожній школі відображати повноту життя в Ісусові Христі. 

Особлива подяка батькам, які прагнуть найкращого для своїх дітей і дарують любов та підтримку працівникам шкіл та учням.  Ви робите це, бо натхненні прагненням до повноти життя.  Ми захоплюємося вашою надзвичайною особистою та фінансовою жертовністю задля забезпечення високих стандартів освіти й релігійного формування ваших дітей.  

Але найбільше ми захоплюємося та бажаємо найкращого кожному учневі з кожної шкільної  родини.   Найвищі ідеали  католицької школи можуть лише заохотити кожного учня прагнути стати найкращим у досягненні повноти життя, яку пропонує нам наш Господь і Спаситель, Ісус Христос.  Ми молимося за кожного учня і зростання його знань та зрозуміння високих досягнень  в вашій родині  католицької школи.  Нехай всі зростають у близькості з Ісусом, оскільки всі ми прагнемо бути тими, ким покликані бути, як віруючі учні шанованої української католицької школи.    

Ми особливо вдячні за змістовний приклад досконалості, який подає кожна школа Церкві та спільноті, частиною якої вона є.  Змагання за високі стандарти католицької освіти позитивно заохочують інших перевершувати себе в тому, ким ти є і як ти живеш у спільноті.  Католицькі школи, які  піднімають свої стандарти, здійснюють свою місію надихання інших до досконалості, отже й до повноти життя з Ісусом Христом.   

Надзвичайно помічними є окремі організації та комерційні підприємства, які надають фінансову допомогу українським католицьким школам.   Датки від осіб та груп, які прагнуть  підтримати високі стандарти освіти і релігійного формування в наших школах є важливими.  Такі цінні жертводавці дійсно дихають закликом Ісуса Христа до повноти життя.  Чи може бути кращий спосіб ділення своїми добрами та благословеннями, як з дітьми, що зростають у знаннях та вірі?  Оберіть фінансово підтримати наші українські католицькі школи у здійсненні їхньої святої місії навчання та приготування наших дітей за високими стандартами та ідеалами. 

Усі, хто повязаний з нашими українськими католицькими школами буде згаданий в молитвах, уділених під час відзначення національного тижня католицьких шкіл.  Нехай ваші серця сповняться вдячністю, яка віддзеркалиться у ваших досягненнях із підняття стандартів освіти.  Нехай кожен з нас продовжить надихатися можливістю забезпечувати найкращий приклад тим, кому ми служимо і тим, серед кого ми стараємося підняти стандарти освіти.  

Нехай Господь щедро благословить вас лише Йому відомими шляхами!


---------------------------------

Metropolitan Stefan's Catholic School's week letter in a pdf format click here...
http://www.ukrarcheparchy.us/way/National%20Catholic%20Schools%20week%202013.pdf

No comments:

Site Meter