Friday, December 27, 2013

Happy 102nd Birthday, Msgr. Hrynuck

Watch a video from PAHomepage website on Msgr. Stephen  Hrynuck's 102nd birthday he celebrated with parishioners in Olyphant, PA.

Happy Birthday, Msgr!  Mnohaya Lita!

http://www.pahomepage.com/story/news/d/story/S8nLk3hGSk-KFr0Dy_sGAQ

Thursday, December 26, 2013

Christmas at Cathedral 2013

Christmas at the Cathedral, Philadelphia, PA with Metropolitan Stefan. December 25, 2013.

Video by "The Way"
SBA Students Collect Items for People in Need

“The Way” congratulates Sister Germaine, OSBM, and the students from Saint Basil Academy’s Youth Ministry organization.  The editor of “The Way” saw them Collecting for the Homeless at the Huntingdon Valley Rite Aid on Saturday, December 21, 2013.  The students were lending a helping hand in collecting items for People in Need “PIN.”  In gratitude to those who donated items to the needy, the students handed out Saint Basil Academy pens.   Thank you, Saint Basil Academy Youth Ministry organization, for your effort in helping spread holiday cheer to those in need!  

Saint Basil Academy pen

Friday, December 13, 2013

YKY 50

Major-Archbishop Sviatoslav Shevchuk's greeting on the 50th Anniversary of Ukrainian Catholic University in Ukrainian.


Послання Блаженнішого Святослава з нагоди 50-річчя заснування Українського католицького університету

Золотий ювілей Українського католицького університету (УКУ), що його ми святкуємо з осені цього року, повертає нас думками в той далекий уже 1963 рік, коли світлої пам’яті Патріарх Йосиф Сліпий, відбувши 18-річну каторгу в Сибіру, опинився несподівано для себе в Римі. Але думками цього добровільного в’язня Христового оволоділо не прагнення відпочинку. «З усіх сил намагався я шукати виходу з цього майже безвихідного становища, щоб підняти Церкву і Нарід з руїни, щоб їх відродити. Треба було знову починати працю відродження в самому корені, від самих основ. А основи я бачив в науці, молитві, праці і християнському праведному житті»,  описав він свої тогочасні задуми в «Заповіті».

І вже своїм першим декретом Патріарх заснував Український католицький університет – «кузню, в якій мають вишколюватися і виховуватися нові покоління священиків і мирських апостолів, борців за вільні від насилля правду і науку» (Заповіт). У той час, коли різні ідеології заперечували український християнський світогляд і принижували українську культуру, Патріарх Йосиф закладає цей Університет, щоб творити мережу людських стосунків на християнських засадах і таким чином збирати довкола християнської істини, як він сам говорив, «у розсіянні сущих». Закладає з величезними зусиллями, долаючи об’єктивні труднощі та опір скептиків.

Заклик Патріарха берегти цей Університет досягнув вух і сердець його молодих учнів та послідовників, які не дозволити згаснути тому вогнищу науки в Римі, а в належний час перенесли його в Україну й дали йому нове життя. З плином часу стало очевидно, що справді благословенними були задуми засновника, допомога усіх доброчинців – на поселеннях, а тепер і в Україні, жертовна праця професорського грона у римський період, самопожертва відновлювачів Університету на рідній землі, а також усієї спільноти цього навчального закладу. Великою є наша вдячність їм – і хай великими в очах Бога будуть їхні заслуги!

Що ж сьогодні, через півстоліття, означає цей Університет для нашої Церкви? На це можна відповісти одним глибоким словом: він є знаком Божого діяння і Божого благословення над нашою Церквою і нашим народом. Створення такого осередку віри і науки є невипадковим, відбувається не лише людською силою, а, передусім, благодаттю Святого Духа. Це – плід великого подвижництва віри конкретних людей, об’єднаних у Господі живою культурою праці й молитви. Чому їм це вдалося? Бо була жертва, бажання іти «на глибоку воду», відданість справі, глибока взаємоповага, колегіальна професійна культура, кропітка увага до деталей. Бо ця культура свідомо будувалася на свідченні наших мучеників за Христову віру і дружбі з людьми, яких наше суспільство дуже часто відкидає і маргіналізує. Бо була спільна молитва, особливе почуття відповідальності, зокрема до пожертвуваного гроша, боротьба з корупцією, відважна, активна громадянська позиція.

 Ось тому Український католицький університет є благословенням для нашої Церкви і українського народу. А 50-річний його ювілей – це знак і біблійний символ цього Божого благословення.

Сьогодні УКУ становить інтелектуальне осердя нашої Церкви, в якому творчі уми в атмосфері молитви й почуття відповідальності за долю Церкви і народу міркують над тим, що означає будувати університет ХХІ століття, – університет, який справді був би зародком оновлення освіти й суспільства в нашій державі.

Проте значення цього Університету виходить далеко поза межі України. Від нього очікують вагомого слова, а навіть і спасенних християнських розв’язків багатьох проблем сучасності в контексті всієї Вселенської Церкви. Як поєднати в одному навчальному закладі віру і розум, так щоб знання перестали бути інструментом лукавого? Як увійти в європейський ціннісний простір, що є опорою для людської цивілізації, і водночас свідчити християнські вартості, не погнатися за модними світоглядними течіями, які цю опору підточують? Як сформувати школу новітнього богослов’я, яка остерігатиметься академічного самоізолювання у «вежі зі слонової кості», а чутливо реагуватиме на новітні виклики в культурологічному та суспільному вимірах? Як виховати майбутню еліту народу, яка повернеться в етичні рамки служіння народу, а також визнає гідність тих, кого віддавна найбільше кривдять: жінок, старців, убогих, знедолених і тих, що відкинуті за межі цивілізованого життя?

 Усе це – складні завдання, над розв’язанням яких б’ються сьогодні найкращі уми світу. Український католицький університет має всі підстави, – інтелектуальні, духовні, матеріальні, – щоб стати з ними в один ряд. Як гасло свого ювілейного року спільнота УКУ вибрала улюблений вислів свого засновника: «Великого бажайте!». Розпізнавати «знаки часу» і знаходити розв’язки для найскладніших проблем сучасності – це і є те велике, якого має бажати собі УКУ. Патріарх Йосиф навчав: «Що ж можна великого бажати, очевидно, маючи перед очима Бога? Леліяти далекосяжні пляни, жити і працювати для них, ставити собі високу мету, виповнювати великі завдання, осягати геройські чесноти, набувати глибоку науку і високе мистецтво, стати пориваючим проповідником і досвідченим провідником, бути духовним добродієм людства, співдіяти з Божими поривами, не губити їх і не тратити сил на дрібниці і переминаючі речі, не спинюватися на марницях, поширювати і закріплювати Христову Церкву, а передусім – здобути велику святість, бо призвав нас Бог не до нечистоти, але до святості (1 Сол. 4, 7), – оце те велике в головних зарисах, якого повинен бажати Христовий ученик» (Послання «Великого бажайте!»).

Університет буде спроможний досягати великої мети лише тою мірою, якою він зможе забезпечити свою особливу ідентичність. УКУ належить до світової мережі католицьких університетів, які діють у правовому полі католицької освіти. Водночас діяльність Українського католицького університету в нашій державі здійснюється з урахуванням особливостей національної системи освіти. Усе це вимагає мудрості й делікатності у вирішенні практичних питань, щоб, з одного боку, запевнити дальший розвиток УКУ на території України, а з іншого – зберегти його глибоку церковну і християнську сутність.

 Так, для дотримання основних параметрів церковної ідентичності Українського католицького університету Українська держава не повинна боятися надати йому широку автономію. Це вимагає докорінного переосмислення філософії урядування у сфері освіти, коли держава сприяє розвитку тих особливих освітніх феноменів, що їх породжує саме життя.

 Не менш важливим є і глибоке відчуття церковного характеру своєї місії всередині самої університетської спільноти. У місії УКУ записано, що його спільнота «живе східнохристиянською традицією». Очевидно, що Університет зберігає традицію не як музейний експонат, а, радше, допомагає Церкві відкривати нові шляхи комунікації зі суспільством, розуміти, як змінюється світ і як краще в сучасному світі та в нових обставинах проповідувати Христову Благовість спасіння. У цьому сенсі УКУ покликаний бути лабораторією живої богословської думки, яка народжується з глибокого закорінення в живому переданні віри та з постійної відкритості до всеоновлювальної дії Святого Духа. Тому Університет покликаний пропонувати християнські розв’язки щодо сучасних моральних проблем охорони здоров’я, забезпечення прав людини, публічного служіння, дотримання соціальної справедливості, екології та збереження довкілля, психічного здоров’я, інформаційних технологій, мас-медіа, політичної культури і практики та інших сфер життя людини. Ми хочемо, щоб УКУ був «університетом людей і для людей».

Відповідальність за цей навчальний заклад, який існує за пожертви доброчинців, лежить також на всіх нас, його приятелях і прихильниках, на всій Українській Греко-Католицькій Церкві. З нагоди 50-річного ювілею я хочу висловити своє визнання і глибоку вдячність усім тим жертводавцям в Україні і за кордоном, завдяки яким він сьогодні існує. Будьте певні: ніхто з тих, хто повірив в ідею цього Університету на заклик Патріарха Йосифа і хто підтримує УКУ сьогодні, ніколи про це не пошкодує. І нехай Боже благословення спочиває над усіма тими, хто своєю молитвою, працею і фінансовою підтримкою робить можливим існування і розвиток Українського католицького університету!

Як писав свого часу Патріарх Йосиф, «людина росте з своїми задумами і своїми плянами. Високі пориви її підносять, а низькі і грішні похоті руйнують… але кожному дано бажати “великого”, молити Бога про те, помагати посильно у великих духових будовах, бо з дрібних цегол виростає гігант. Кожний може чинити добре, а в кожному доброму є і велике. Людина може вчинити проминаюче заслуженим для вічності і в часовому зловити вічне!» (Послання «Великого бажайте!»).

Повторю ще раз: я не уявляю собі УКУ без УГКЦ і УГКЦ без УКУ. Нехай же наш Університет росте на славу Божу і для добра людей! Нехай залишиться назавжди пульсуючим джерелом, з якого випливатимуть на нашу Церкву і на наш народ потоки Божої мудрості, здорової науки, а передовсім – праведності і святості життя!

 Благословення Господнє на вас!

 + СВЯТОСЛАВ

 Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 8 грудня 2013 року Божого, у день Святого священномученика Климента, Папи Римського

Thursday, December 5, 2013

Come Home for Christmas

COME HOME FOR CHRISTMAS


Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka invites all to “Come Home for Christmas”


A 5 minute DVD entitled “Come Home for Christmas” has been produced in both English and Ukrainian language versions and is being mailed to all parishioners throughout the Archeparchy. In addition the video program is posted on the archieparchial website http://www.ukrarcheparchy.us/ and YouTube at http://www.youtube.com/user/thewayukrainian

The Christmas service schedules of all parishes are also posted on the archieparchial website and will be emailed to the faithful. 

Metropolitan Stefan asks all the faithful to share this invitation with family, friends and neighbors to “Come Home for Christmas.”


Митрополит-Архиєпископ  Стефан Сорока запросив усіх «повернутися додому на Різдво»
Пятихвилинне звернення на DVD: «Поверніться додому на Різдво», було випущене у двох мовах: англійській та українській, і переслано всім нашим парафіянам  в Архиєпархії.  До того ж, у формі відеопрограми воно виставлене на архиєпархіяльному сайті: www.ukrarcheparchy.us  та на  YouTube: http://www.youtube.com/user/thewayukrainian

Розклад богослужень у всіх парафіях також викладений на  архиєпархіяльному сайті та буде надісланий на електронну пошту всім вірним.

Митрополит Стефан просить усіх вірних передати це запрошення родині, друзям та сусідам, щоб вони «Повернулися Додому на Різдво».

 VIDEO ENGLISH LINKhttp://youtu.be/YAfTT27HhC
 VIDEO UKRAINIAN LINK: http://youtu.be/t6aqoo2y5qQPRESS RELEASE ENGLISH  
http://www.ukrarcheparchy.us/way/Come_home_for_Christmas_news_story.pdfPRESS RELEASE UKRAINIAN  
http://www.ukrarcheparchy.us/way/Ukrainian%20Come%20Home%20for%20ChristmasPress_Release_Ukrainian.pdf PARISH SCHEDULES FOR CHRISTMAS
 http://www.ukrarcheparchy.us/way/2013%20Parish%20Schedules%20of%20Christmas%20Services.pdf
Tuesday, November 26, 2013

Pope Francis to Ukrainians: Build unity through Faith
A video from The Vatican YouTube page on the 50th anniversary since the relics of Ukrainian martyr St. Josaphat were transferred to the Basilica. 

http://youtu.be/pyowfjvXCfg

Monday, November 25, 2013

Pope calls on Ukrainian Greek-Catholics to build bridges with other Churches

Pope calls on Ukrainian Greek-Catholics to build bridges with other Churches


Watch a video on RomeReports website of the Pope with Major-Archbishop Sviatoslav Shevchuk and pilgrims from the Ukrainian Greek Catholic community on November 25, 2013.

http://www.romereports.com/palio/pope-calls-on-ukrainian-greek-catholics-to-build-bridges-with-other-churches-english-11693.html#.UpOjRNKsh8F

St. Patrick's Cathedral - 80th Anniversary of Holodomor

On November 23, 2013 the 80th Anniversary of the Holodomor Requiem Service was held at St. Patrick's Cathedral in New York. Bishop Paul Chomnycky, OSBM, (Stamford Eparchy) gave the concluding remarks during the Requiem Service remembering and honoring the millions of innocent victims of Ukraine's Genocide of 1932-33.
Attached is a video from the Requiem Service on website:  http://www.ustream.tv/recorded/41035849

    
Video streaming by Ustream

Holy Mass concluding the Year of the Faith. Pope mentions 80th Anniversary of Holodomorhttp://www.youtube.com/watch?v=1Wz7sNtF-2k&feature=share&t=1h43m10s


In the Sunday Angelus during the Holy Mass concluding the Year of Faith on Sunday, November 24, 2013, Pope Francis said, "Before concluding this celebration, I wish to greet all the pilgrims, families, Church groups, movements and associations, who have come from many countries. Greetings also go to the participants of the National Congress of Mercy; I also greet the Ukrainian community, which is commemorating the 80th anniversary of the Holodomor, the "great hunger" caused by the Soviet regime, which caused millions victims."  
Text adapted from article on http://en.radiovaticana.va/news/2013/11/24/pope_francis:_sunday_angelus/en1-749557


Special Video Segments on the Video embedded above.

At the 1:43:10 mark on the video you can see Pope Francis mention the 80th Anniversary of the Holodomor in Ukraine.

At the 1:55:06 mark on the video, at the conclusion of the Mass, you can see Pope Francis greet Major-Archbishop Sviatoslav Shevchuk.

At the 2:03:09 mark on the video, at the conclusion of the Mass, you can see Pope Francis shake Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka's hand.


Tuesday, November 19, 2013

80th Anniversary Famine-Genocide in Ukraine -- Philadelphia

Planning Committee after the Remembrance (click on photo to enlarge)


The 80th Anniversary of the Famine-Genocide in Ukraine of 1932-1933  was observed at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception on Sunday, November 17, 2013.

"The Way" Pictures = See pictures from the Remembrance on our Facebook page.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.596495100403894.1073741834.197564070297001&type=1


"The Way" Videos

Video 1 - Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka

  http://youtu.be/ave4iuwnJ00


Video 2  = Opening/Wreath Laying Ceremony/a partial video of the Famine Dramatization

http://youtu.be/p9hjRM_agNw


Video 3 = His Excellency Oleksandr Motsyk

http://youtu.be/SGeCNPRriN4


Video 4 = Prometheus

http://youtu.be/Ra1XLNNVxqI


Video 5 = Valeria Katruk reading a Proclamation on behalf of Mayor Michael Nutter of Philadelphia
http://youtu.be/C3TD70gDQ38


Video 6 = "Theoria" Chamber Choir, Assumption of the Virgin Mary Byzantine Ruthenian Catholic Church Trenton, NJ

http://youtu.be/OpqgRXShJEg


Video 7 = Michael Sawkiw of Washington
http://youtu.be/Qj_d5vZx6Ek


Video 8 = Testimony read by Students and Assistants of the Ukrainian Heritage School
http://youtu.be/rVaJ8IQasak


Video 9 = Youth Choir of the Ukrainian Baptist Church

 http://youtu.be/T9xC4LEgAlc


Video 10 = Panakhyda for the Deceased

http://youtu.be/oVW9gDeux4MPhotos and Videos by Teresa Siwak from The Way

Thursday, November 14, 2013

Courage to Care Award was awarded posthumously to Metropolitan Sheptytsky

The Anti-Defamation League Jan Karski Courage to Care Award was awarded posthumously to Metropolitan Andrei Sheptytsky.   Watch a video from the Award presentation which included a speech by Bishop Paul Chomnycky, OSBM, of the Stamford eparchy at the website :http://bcove.me/eys9mx38


Also, please visit the ADL website for an article about the Award presentation on website: http://www.adl.org/press-center/press-releases/holocaust-nazis/adl-posthumously-honors-ukrainian-archbishop.html#.UoUmmu4o59PThursday, November 7, 2013

EWTN to air 2 programs about Ukraine this month

EWTN is having 2 programs about our Ukrainian church this month on Thursday, November 14, 2013 and Friday, November 22, 2013.

Thursday, November 14, 2013 6:30 p.m. Eastern Standard Time:  Ukraine-Forgotten Generation - The Ukraine declared independence in 1991 after many years of persecution.  See how the country continues to improve conditions, especially in education and childcare. (30 min)

Friday, November 22, 2013 6:30 p.m. Eastern Standard Time: Rebuilding the Faith - Ukraine L'viv Seminary - Communist rule made open religious training impossible in the Ukraine.  A look at the L'viv Seminary and what its reopening means to the people of that country. (30 min)

-------------------------------------------

Цього місяця, 14 та 22 листопада, телеканал EWTN випускає дві програми про нашу Українську Церкву.

11.14.2013 р. - «Ukraine – Forgotten Generation».  Після багатьох років утисків у 1991 році Україна проголосила свою Незалежність.  Дивіться як країна  продовжує покращувати ситуацію, особливо в питанні опіки над дітьми та в освіті. Час: 6:30 вечора (тривалість програми 30 хв.).


11. 22.2013 р.«Rebuilding the Faith – Ukraine L’viv Seminary». За комуністичного правління в Україні було неможливо здійснювати релігійне навчання.  Погляньте на Львівську Семінарію і що її відновлення означає для народу цієї країни. Час: 6:30 вечора (тривалість програми 30 хв.).

Monday, October 28, 2013

Philadelphia to commemorate the 80th Anniversary of Holodomor

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ ВІДЗНАЧИТЬ 80-РІЧЧЯ ГОЛОДОМОРУ!
Український Американський Громадський Комітету закликає українську громаду  м. Філядельфії і околиці до численної участи у відзначенню 80-річчя Голодомору – Ґеноциду в Україні, що відбудеться в неділю, 17-го листопада ц.р. з таким розкладом: 1:00-2:00 год. по полудні:  Маніфестація і Інсценізація біля Дзвону Свободи (People’s Square, 5th & Market Sts., Philadelphia, PA 19106).
3:00 год. по полудні:  Жалібне Відзначення Голодомору – Ґеноциду і вшанування памяті 8-10 мільйонів невинних жертв Московського терору в Українській Католицькій Катедрі Непорочного Зачаття ПДМ при 830 N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123. 

По дальші інформації і зголошення на автобуси, просимо звертатися до канцелярії У.О.К. Центру на число телефону: 215-663-1166.

PHILADELPHIA TO COMMEMORATE THE 80th ANNIVERSARY OF THE FAMINE-GENOCIDE IN UKRAINE!
The Ukrainian-American community in Philadelphia will mark the 80th Anniversary of the Famine-Genocide in Ukraine on Sunday, November 17.  From 1:00-2:00 PM, a rally with famine dramatization will be held at the Liberty Bell, People’s Square, 5th & Market Streets, Philadelphia, PA 19106.  A Solemn Commemoration of the “Holodomor” and Remembrance Service for the 8-10 million innocent victims of Moscow’s terror will follow at 3:00 PM at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception, 830 N. Franklin Street, Philadelphia, PA 19123.

All are encouraged to attend! For more information and bus reservations, please contact the Ukrainian Educational & Cultural Center main office at 215-663-1166.  
 http://www.ukrarcheparchy.us/way/HOLODOMOR2013.pdf

Friday, October 25, 2013

Clergy Attend Workshop on October 10th in Philadelphia, PA

On October 10, 2013, the clergy of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia attended a workshop at the Cathedral Hall in Philadelphia, PA.

Rev. Dr. Richard DeLillio, OSFS, Professor of Homiletics from The Catholic University of America, spoke on the theme, "Go and Make Disciples of all Nations", a day of reflection on the growing diversity in our church and what this means for Pastors and the Pastoral Ministry in the 21st century.

1) See pictures from our Archeparchy of Philadelphia Facebook page: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584182701635134.1073741833.197564070297001&type=1

2) Watch a brief video from the workshop: http://youtu.be/qPXq4GJhZPo


Photos and Video by "The Way"

Monday, October 21, 2013

"I Believe" song and lyrics...The "Believe for Life--The Creed" video featured students singing an original song "I Believe" with words and music composed by Mrs. Jaroslava Lonchyna. Videos of the students singing the complete song in English and Ukrainian have been posted on our website.  See below pdf file for the lyrics to the song and links to the video.

 http://www.ukrarcheparchy.us/way/I%20believe%20song%20and%20lyrics.pdf

Wednesday, October 9, 2013

82nd Pilgrimage in Fox Chase Manor, PA

The Sisters of the Order of Saint Basil the Great held their 82nd Annual Pilgrimage on the grounds of their Motherhouse in Fox Chase Manor, PA on Sunday, October 6, 2013.  The theme of this year's pilgrimage was "Accepting the Cross: Martyrs of the Ukrainian Catholic Church". The main celebrant at the 11:30 Hierarchical Divine Liturgy was Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka. The homilist was Bishop Borys Gudziak.

For more information on the Sisters of the Order of Saint Basil the Great please visit their website at www.stbasils.com .


1.  See 71 pictures from the pilgrimage on our Archeparchy of Philadelphia's Facebook page.


Bishop Borys Gudziak 

Click on picture to make the image bigger.


2. Watch a video of the Liturgy on our YouTube Channel.  This video includes parts of the Liturgy including the entire homily of Bishop Borys Gudziak.

Video and pictures by "The Way"

Believe for Life - Video and Brochures

"Believe for Life - The Creed" is a video production of the Ukrainian Catholic Archeparchy of  Philadelphia.  DVDs of this video (in both English and Ukrainian languages) were mailed to thousands of households in the Archeparchy of Philadelphia.  This video is used as an evangelization approach for our church.

Please watch the video and share the link with others.

Also, please send your e-mail address to us at theway@ukrarcheparchy.us or goodnews@ukrarcheparchy.us . We would like to stay in touch with you, send you our "The Way" newsletter for the Archeparchy of Philadelphia, and keep you informed of other projects that we are currently working on.  Thank you.Below are also some educational brochures that were included in the mailing with the DVD.

"Believe for Life - The Creed" DVD“Believe for Life – The Creed” DVD (English Video) Link

"Вірити все життя"  “Believe for Life – The Creed” DVD (Ukrainian Video) Link


----------------------------------------------------------------
“Believe for Life” Brochure in English Link

“Believe for Life” Brochure in Ukrainian Link

----------------------------------------------------------------

Deacon Brochure in English Link

Deacon Brochure in Ukrainian Link

Friday, October 4, 2013

Whippany Article from "The Ukrainian Weekly"

Many thanks are given from "The Way" to "The Ukrainian Weekly" for providing the article below about the Consecration of St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church in Whippany, NJ.

(Click on photo to make larger). Photo by Andrij Lysiak.

New St. John the Baptist Church is consecrated in Whippany, N.J.

The Ukrainian Weekly

WHIPPANY, N.J. – The solemn consecration of the new St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church took place here on Saturday, September 21, with hundreds of parishioners and clergy in attendance.
 
Officiating at the consecration was Archbishop Stefan Soroka, metropolitan for Ukrainian Catholics in the United States. Also participating were Bishops Paul Chomnycky and Basil Losten (emeritus) of the Stamford Eparchy, as well as the Rt. Rev. Mitred Protopresbyter Roman Mirchuk, pastor of St. John’s, and visiting clergy.

The occasion was marked by three days of services and ceremonies with the faithful attending en masse in their Ukrainian embroidered finery. Also present at various times during the celebrations were a number of elected officials, among them U.S. Rep. Rodney Frelinghuysen, Hanover Township Mayor Ronald F. Francioli and Township Committee Members John L. Ferramosca and George Coppola.
On Friday evening, September 20, the new church’s cornerstone was blessed after a vesper service next door, in the temporary church housed in the Ukrainian American Cultural Center of New Jersey. The new church’s consecration and a gala banquet at the UACCNJ took place the next day. On Sunday, a pontifical divine liturgy was celebrated in the new church and was followed by a community banquet at the cultural center.

The consecration of the new St. John the Baptist Church took place nearly seven years after the grand opening on November 10-12, 2006, of the UACCNJ, which is affiliated with St. John’s Parish; indeed, it housed the congregation’s temporary church when the parish moved from its old church on the corner of Route 10 and South Jefferson Road to the center on North Jefferson Road.

The three-day event in 2006 encompassed the blessing of the parish rectory, the dedication of the cultural center followed by a grand opening banquet, and the blessing of the temporary church and the first liturgy there.

The continuity of parish life is perhaps best symbolized by the iconostasis, the work of Christine Dochwat, that was moved from the old church to the temporary church and now into the new St. John the Baptist Church.

The new church, designed by architect Taras Dobusz of Bridgewater, N.J., stands on land between the UACCNJ and the rectory. It is a contemporary design with features of the traditional Hutsul style seen in Ukraine’s Carpathian Mountains. On consecration day, two of the church’s golden domes were in place; three were yet to be erected. Nonetheless, the new church, both its exterior and its spacious interior, won high praise from parishioners and guests alike.

On the day of the consecration, Saturday, September 21, the church hierarchs, clergy and faithful processed from the temporary church to the new church, circling it thrice. Metropolitan Soroka blessed the church’s exterior.

Once inside, the consecration rites continued in the sanctuary, as the altar was established, washed and consecrated, and relics of saints were placed inside its four corners. The faithful were able to see these unique proceedings as they took place behind the iconostasis on two large TV screens inside the church.

The foundation charter of the new church was then read in the Ukrainian and English languages.

Some 370 people attended the grand banquet that evening which featured a photographic history of the 92-year-old parish; performances by the Iskra Ukrainian Dance Ensemble – including an original dance choreographed for the occasion by Natalia Ejova; pianist Laryssa Krupa Slobodyanik; baritone Oleh Chmyr; and a song by children of the parish. The Rev. Mirchuk spoke to thank all who had made the day of the church’s consecration possible.

Sunday’s afternoon banquet – held after the first liturgy to be celebrated in the new St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church – featured Iskra, pianist Ms. Krupa Slobodyanik and violinist Andriy Gavrysh (who performed individually and as a duo), the Buniak Trio of singers, the parish choir directed by cantor Oksana Telepko, as well Ms. Telepko accompanied by children of the parish in a vocal performance. Also part of the program were videotaped reflections of St. John’s parishioners.


 The story above is reprinted with permission from The Ukrainian Weekly (www.ukrweekly.com). It appeared in that newspaper’s September 29 issue.

Holodomor Memorial Service 2012 (VIDEO)

Holodomor Memorial Service from 2012

(80th Anniversary of the Holodomor)

St. Patrick's Cathedral, New York
November 17, 2012

The video starts at the 7:50 minute mark.Video streaming by Ustream


Video is from website: http://www.ustream.tv/recorded/27093749


Read an article about the Holodomor Service in "The Way". http://www.ukrarcheparchy.us/way/THEWAY121202ENG.pdf

Thursday, October 3, 2013

Archeparchial Wedding Anniversary Jubilee

The Archeparchial Wedding Anniversary Jubilee was held on Sunday, September 29, 2013 at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception.

(click on image to make bigger)

1) See pictures from the event on our Archeparchy's Facebook page.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.571910172862387.1073741831.197564070297001&type=1


2) Video 1 of 2 - Video Clips from the Procession, Gospel, and Metropolitan Stefan's Homily3)Video 2 of 2 - Video of the Vows & Reception

t


Pictures and Videos by "The Way"

Monday, September 30, 2013

Pilgrimage to be held in Fox Chase Manor, PA this Sunday!

Слава Ісусу Христу!


Come, my brother priests, religious, and faithful to the annual Archieparchial Pilgrimage to be held on Sunday, October 6th at the Basilian Monastery in Fox Chase Manor, PA.  Come to know the saints and martyrs of our church and to pray for their intercession for YOUR needs, for the needs of others.  Come to meditate on the homilies to be given by Bishop Borys Gudziak on the intercession of the saints in our daily life.  Come to receive God’s forgiveness in the Sacrament of Confession.  Come to be anointed for healing.  Come to be transformed by receiving the Holy Eucharist – the Body and Blood of Our Lord and Savior Jesus Christ.  Divine Liturgy on Sunday at 11:30 am and Moleben at 4 pm. 

                Come! Come for your salvation. 

+Stefan Soroka
Metropolitan-Archbishop

------------------------------------------------------------------

Мої брати, духовні отці, чернецтво та вірні, Запрошуємо вас прийти на щорічну архиєпархіяльну прощу, яка  відбудеться в неділю, 6 жовтня, в монастирі сестер Василіянок на Факс Чейз, Пенс.  Прийдіть, щоб дізнатися про святих мучеників нашої Церкви і звернутися до них в молитві за заступництвом у наших щоденних турботах і за потреби близьких.  Прийдіть, щоб роздумати над повчанням, яке дасть єпископ Борис Гудзяк, про заступництво святих у нашому повсякденному житті.  Прийдіть, щоб отримати Боже прощення через таїнство сповіді.  Прийдіть, щоб отримати оздоровлююче помазання святим єлеєм. Прийдіть, щоб бути перетвореними через причастя Пресвятою Євхаристією – Тілом та Кровю нашого Господа і Спаса Ісуса Христа.

Божественна Літургія буде служитися в неділю, в 11:30 ранку;  Молебень – в 4:00 пополудні. 

Прийдіть!  Прийдіть  заради  СВОГО  спасіння!

+Стефан Сорока

Митрополит-Архиєпископ

Grotto in Fox Chase Manor, PA

Wednesday, September 18, 2013

Rummage Sale in Olyphant, PA this weekend!SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church, Olyphant, Pa. RummageSale.......


One of the largest Rummage Sales in the area, Happening this Weekend!!!

The 3rd Annual Rummage Sale at SS. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church,Olyphant, on Friday, September 20th and Saturday, September 21 from 8:00 a.m. to7:00 p.m. and Sunday, September 22, from 10:00 a.m. to 1:30 p.m. at the AmericanLegion Hall , Post #327, at 101 Willow Street, Olyphant by the Bank.  

Refreshments by the Woman's Auxiliary and a Raffle on Sunday. Items include: Religious, Vintage, Household, Furniture, Toys, Holidays items, Children's books all .25 cents each and Adult books .50 cents to $1.00 each, Records, CD, DVD, for$1.00 each, etc....Something for everyone!!!!Web-site http://www.stcyrils.maslar-online.com


Thursday, September 12, 2013

Video News Segment on DVD and St. Nicholas School

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka was interviewed yesterday at St. Nicholas School, Minersville, PA regarding the Believe for Life - The Creed - DVD.

Please watch the 9:17 mark of the WYLN TV35 newsbroadcast from September 11, 12013 to watch the segment.

http://youtu.be/ixvoG9Zh_Po?t=9m17s

St. Nicholas students featured in 'The Creed' video - News - Republican Herald

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka visited St. Nicholas School in Minersville and showed them a video on "The Creed" which the students helped in creating for the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.  http://republicanherald.com/news/st-nicholas-students-featured-in-the-creed-video-1.1550883


St. Nicholas students featured in 'The Creed' video - News - Republican Herald

Monday, August 26, 2013

EWTN Dormition Homily

A video clip from an EWTN Live TV Broadcast of the Homily at the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, DC, by Rev. Msgr. Walter J. Rossi, J.C.L, rector. In the homily, Msgr. Rossi mentions the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia donating the Dormition Shroud and explains the Shroud.  The video aired on August 15, 2013.  http://youtu.be/IbgxjG4Ua5k


Wednesday, August 21, 2013

Knights of Columbus in Ukraine

Metropolitan Stefan attended the Supreme Convention of the Knights of Columbus August 6-8, 2013 in San Antonio, Texas.  At that convention, it was announced that the Knights of Columbus has established a presence in Ukraine and Lithuania.

The Ukrainian presence is the result of an invitation extended to the K. of C. by Cardinal Lubomyr in his homily at the 2005 Supreme Convention in Chicago.

This year His Beatitude Sviatoslav extended his gratitude during a video greeting to the convention for the establishment of the Knights of Columbus in Ukraine.

(Below are two videos.)

1.  The 2005 K. of C. homily of Cardinal Husar has been posted on YouTube at:  http://youtu.be/EOr-XoqcDhs
2.  The 2013 K. of C. Greeting of His Beatitude Sviatoslav has been posted on YouTube at: http://youtu.be/HKbmQp5tODI
Monday, August 19, 2013

Video of entire Liturgy - Blessing of Sobor

The beginning part of the attached video is the entire Liturgy from the Blessing of the Kyiv Sobor on August 18, 2013.

1) The video starts at the 5:38 minute mark.

2) You can see Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka helping at the Altar during the Blessing Ceremony starting at the 25 minute mark on the video.

3) At the 41:18 minute mark, you can see Bishop Paul Chomnycky, OSBM, and Bishop John Bura during the Liturgy.

4) Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka  blesses the walls of Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ in Kyiv with Holy Water in the 47 minute mark of the video.

5) You can see a close up of Bishop-emeritus Basil Losten during Communion at the 2:25:40 mark of the video.

6) At the 3:07 mark on the video, His Beatitude Sviatoslav Shevchuk greets Cardinal Timothy Dolan of NY representing the US Conference of Catholic Bishops from the United States.

http://youtu.be/NOfC9HRBdok

Video of Homily - Newly Blessed Sobor

His Beatitude Major-Archbishop Sviatoslav Shevchuk offered the Homily on August 18, 2013 at the newly blessed Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ in Kyiv.
Friday, August 16, 2013

Holy Dormition Pilgrimage in Sloatsburg, NY

The Holy Dormition Pilgrimage was held at the Sisters Servants of Mary Immaculate in Sloatsburg, NY on August 11, 2013.  The main celebrant and homilist was Bishop-emeritus Basil Losten.

Video:

---------------------------------------


Pictures:

See more pictures from the pilgrimage on our Archeparchy of Philadelphia Facebook page. https://www.facebook.com/pages/Archeparchy-of-Philadelphia/197564070297001


Pictures and video by "The Way".

Thursday, August 15, 2013

Opening of the Synod Video

In Kiev, His Beatitude Sviatoslav Shevchuk announced the opening of the Synod of Bishops on Sunday, August 11, 2013. The annual gathering of bishops began with a Hierarchical Liturgy at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection.    http://ugcc.tv/ua/media/66993.html
His Beatitude invites all to Ukraine for the Blessing...

In the video, Major Archbishop Sviatoslav Shevchuk invites everyone to participate in the Blessing of the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ in Kyiv, Ukraine on August 17- 18, 2013.   http://youtu.be/nZSZurs9NaA


Thursday, August 8, 2013

Knights of Columbus expands to Ukraine and LithuaniaKnights of Columbus expands to Ukraine and Lithuania;
His Beatitude Sviatoslav via Video Addresses K.C. Convention

San Antonio—During the 131st Annual Supreme Convention of the Knights of Columbus, held here August 6-8, Supreme Knight Carl A. Anderson announced that the Order has established two councils in Ukraine and a round table in Lithuania. This is the Knights’ first international expansion since the Order established councils in Poland in 2006.

“Our presence in Lithuania and Ukraine, along with our growing numbers in Poland, gives us even deeper roots in Europe,” said Supreme Knight Anderson.

The origins of the Order’s expansion to Ukraine go back to 2005, when Cardinal Lubomyr Husar, now the major archbishop emeritus of the Ukrainian Greek Catholic Church, attended the 123rd Supreme Convention in Chicago. Cardinal Husar was invited to give the homily during a concelebrated Mass at the convention. A video excerpt was screened during the Wednesday business session at this year’s convention.

“I wish to thank you very much for the good example you are giving,” Cardinal Husar said. “I am happy to hear that our closest neighbor, Poland, is already one step ahead of us and has invited the Knights of Columbus to be instituted in their land. I hope that this will happen also for us.”

Nearly 100 men in Ukraine joined the Knights at a series of exemplification ceremonies in 2012 and 2013. Among those who took their First and Second Degrees were Major Archbishop Sviatoslav Shevchuk, who succeeded Cardinal Husar in 2011, and Archbishop Mieczysław Mokrzycki of Lviv, who was a longtime under-secretary to Pope John Paul II and Pope Emeritus Benedict XVI.

Metropolitan Archbishop Stefan Soroka, of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, was introduced at the States’ Dinner Tuesday evening, as the representative of His Beatitude, Sviatoslav Shevchuk.

During the business session Wednesday, after the video excerpt from the homily of Cardinal Husar during the 2005 Chicago Convention was shown, the convention viewed the following video message from His Beatitude Sviatoslav:

Glory be to Jesus Christ!

This marvelous medium allows me to personally express my gratitude on behalf of the Ukrainian Greek Catholic Church, to the Supreme Knight, Sir Knight Carl Anderson, his Supreme Officers, and all of the Knights of Columbus of this valued and esteemed international order gathered for its annual Supreme Convention in San Antonio, Texas.   We happily rejoice with the establishment of the Knights of Columbus in Ukraine, a process begun with the personal invitation extended by my predecessor, His Beatitude, Lubomyr Cardinal Husar at the 123rd Supreme Convention in Chicago.  Much has been dutifully accomplished since then by many dedicated Supreme Officers and delegates, and Knights of Columbus from the USA and Canada.  We are grateful for the special efforts extended by the Assistant Supreme Advocate and Supreme Director Sir Knight Michael O’Connor, a Special Assistant to the Supreme Knight and Past State Deputy Sir Knight Lawrence Sosnowich, and for the efforts of the specially formed Ukrainian speaking degree teams from Manitoba, Canada.  The combined and steadfast efforts of many have led to the successful establishment of the Knights of Columbus in Ukraine.

Ukraine, has around 46 million inhabitants.  Many identify themselves as members of the Orthodox faith.  Some five million are Ukrainian Greek Catholics in addition to a smaller number who are the Roman Catholics.

Our Ukrainian Greek Catholic Church has suffered severe persecution during the oppressive communist past. Churches were destroyed.  Bishops, clergy, religious and tens of thousands of faithful suffered martyrdom for the faith.  Their gift of great sacrifice calls forth our re-energized zeal in the celebration of our faith.   We are rebuilding our basic structures and renewing our faith with God’s abundant grace.  Our people thirst to know God and to grow in their faith.  The challenges for evangelization are immense amidst our own faithful and for all residents of Ukraine

We are strengthened and encouraged by the support offered to us by such esteemed Catholic institutions such as the international order of the Knights of Columbus. The cherished and practiced ideals of the Knights of Columbus, namely that of charity, unity, fraternity and patriotism, resonate deeply with the soul of a Church and a people experiencing a vivid resurrection in its spiritual and moral life.  We are confident that the bond between the Knights of Columbus and the Ukrainian Greek Catholic Church will enrich the journey of growth in our faith and serve to evangelize the faithful.

Please be assured of my fervent prayers offered for the Supreme Knight, Carl Anderson, for his Supreme Officers and to all Knights of Columbus and their family members participating in this 131st annual Supreme Convention.  May the famous Texan hospitality and the intercession of St. Anthony, for whom your host city is named, warm your hearts and your spirits.  We rejoice that now becoming part of this international Catholic family of the Knights of Columbus, rejoicing in our fraternity as brothers and sisters in Christ.

Slava Isusu Khrystu! Glory be to Jesus Christ! 

Archbishop Mokrzycki and Archbishop Gintaras Grušas of Vilnius, Lithuania, also delivered remarks during the Aug. 7 business session.

(This story includes material from Knightline August 8, 2013.)

Thursday, July 25, 2013

Pilgrimage Schedule Sloatsburg, NY 2013

Attached is a link to the Schedule for the Pilgrimage at the Sisters Servants of Mary Immaculate's St. Mary's Villa in Sloatsburg, NY on August 10 & 11, 2013.

http://ssmi-us.org/downloads/59th%20Holy%20Dormition%20Pilgrimage%20schedule%20-2013.pdf

A picture of the Grotto at St. Mary's Villa in Sloatsburg,  NY.

Monday, July 22, 2013

Metropolitan Stefan Blesses Cars at Chancery


In honor of the Feast of St. Elijah, the Great Prophet (July 20), Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka blessed cars of the Chancery Staff in the Parking Lot of the Chancery a day early on July 19, 2013.

St. Elijah ascended into heaven in a fiery chariot and on July 20th we bless our "motorized chariots" remembering the Great Elijah.
Photos by Rev. Ihor Royik


Tuesday, July 16, 2013

Altar Servers from Passaic at the Ballgame

“Take Us Out to the Ball Game”

Every year Father Andriy Dudkevych, pastor of St. Nicholas Ukrainian Catholic Church in Passaic, NJ, treats the altar servers of the church to a fun-filled trip.  This is done in gratitude for the boys’ dedication, devotion, and participation during liturgies, molebens, and all other church services.  On Wednesday, June 12, 2013 the altar servers attended a NJ Jackals baseball game.  During the game, Fr. Andriy treated the boys to cold drinks and ice cream.  Some boys equipped with mitts caught foul balls, others were given free baseballs, and most had their picture taken with Jack the Jackal, the mascot.  With the exception of some mild sunburn, an enjoyable afternoon was had by all!


Pictures and article by Lecia Stec-PeltyszynUkrainian Seminary Day to be held July 28, 2013


Ukrainian Seminary Day to be held July 28, 2013 at St. Nicholas Picnic Grove, Minersville, PA.

79th Annual Ukrainian Seminary Day
Sun., July 28 in Minersville;  Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka to be Main Celebrant at 11 a.m. Divine Liturgy 
 
Minersville, Pa.--The 79th Annual Ukrainian Seminary Day will be held Sunday, July 28, 2013 at St. Nicholas Picnic Grove, Route 901 Minersville, Schuylkill County, PA. At 11 a.m., Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka and the clergy of the South Anthracite Deanery will celebrate the Divine Liturgy.
 
Entertainment includes WPPA AM 1360 hosting a Live Polka Broadcast from 11 a.m. until 1 p.m. from the picnic grove. “The Kazka Ukrainian Folk Ensemble of Northeast. Pennsylvania” performs at 1:30 p.m., and “John Stevens Doubleshot Polka Band” provides polka and dance music from 4:00 until 8:00 p.m.
        
Home-made Ukrainian and Slavic foods, including holubtsi-halupki, halushki, pyrohy, kobasa-kielbasi, bleenies, sausage, Lemko platters, and hand-dipped ice cream, open fire kettle bean soup and desserts will be sold throughout the day. 

Ukrainian arts and crafts will also be on display and for sale.   A “Theme Basket Auction” featuring over 30 baskets created by each of the 12 sponsoring parishes, church organizations and individual parishioners will be conducted throughout the day.
 
Admission and parking are free.  Buses are welcome.
 
St. Nicholas Picnic Grove and Hall are located on Route 901 one mile north of Minersville in the village of Primrose, Schuylkill County, Pa.
 
In the 1930’s, Ukrainian Seminary Day was started by the clergy to raise funds for the seminary.  For decades the social was held on the last Sunday in July at Lakewood Park, Barnesville, Pa. as a celebration of faith and Ukrainian heritage.  After Lakewood Park closed in the early 1980’s, the event was moved to its present location St. Nick’s grove in Primrose, Pa.
 

From 1985 through 2012, Ukrainian Seminary Day has raised more than  $580,000 for St. Josaphat’s Seminary Fund, which provides financial support for St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary, adjacent to the campus of The Catholic University of America in Washington, D.C.    


Українська Греко-Католицька Церква: The Eparchy of St. Josaphat in Parma held an all-eparchial pilgrimage on the occasion of the Year of Faith and the 1025th Anniversary of the Baptism of Rus-Ukraine

An article in English posted on the UGCC website about a Pilgrimage to Youngstown, Ohio, under the leadership of Bishop John Bura.

http://www.ugcc.org.ua/news_single.0.html?&L=2&tx_ttnews[tt_news]=11728&cHash=1ad29d364e9eee158523fca0981ed786


Українська Греко-Католицька Церква: The Eparchy of St. Josaphat in Parma held an all-eparchial pilgrimage on the occasion of the Year of Faith and the 1025th Anniversary of the Baptism of Rus-Ukraine

Monday, July 8, 2013

July PCC article


Here is a link to the July 2013 Pennsylvania Catholic Conference Article.

http://www.pacatholic.org/on-the-battle-lines-for-conscience-protection/


Ukrainian Festival in Perth Amboy

Ukrainian Festival at Assumption Church, Perth Amboy, NJ

The first annual Ukrainian Cultural Festival was held Saturday, June 22, 2013 on the church grounds at the corner of Meredith Street and Paderewski Avenue. Under the direction of Rev. Ivan Turyk, in his third year leading the Perth Amboy Parish, the event was a huge success showcasing Ukrainian heritage and raising funds.

With this festival, the Ukrainian Assumption Church, a fixture in the city for 105 years, has recommitted to opening its arms and embracing the community. Throughout the sun filled day, the 1000 guests, including Congressman Frank Pallone and Mayor Wilda Diaz, had the opportunity to sample delicious Ukrainian and American cuisine, enjoy traditional ethnic dance and vocal performances and purchase beautiful items from various vendors.  The children had fun playing games, winning prizes and getting their faces painted. Visitors also had the opportunity to tour the beautiful church and school, which is celebrating its 50th Anniversary with a banquet on October 12, 2013. Coming off of this triumphant venture, Father Ivan has already announced that the second annual festival will be held on June 21, 2014.  Save the date!

Please view pictures from the festival  on the  parish web page at:


Rev. Ivan Turyk poses for a picture with Mayor Wilda Diaz.Site Meter